Zaznacz stronę

Akty prawne

1. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

2. Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

3. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2 (92), s. 89 – 131
„Metoda pomiaru in-situ parametrów pola elektromagnetycznego charakteryzujących narażenie w przestrzeni pracy podczas użytkowania nadawczych urządzeń systemów radiokomunikacyjnych – wymagania szczegółowe”.

Skontaktuj się z Nami

Impuls Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna

ul. Altanowa 24/5
85-790 Bydgoszcz

zadzwoń

+48 606 486 149
+48 601 631 588

napisz

biuro@impulslaboratorium.eu

Napisz wiadomość