Zaznacz stronę

Akredytowane
laboratorium badawcze

Wykonujemy pomiary i badania pól elektromagnetycznych

IMPULS

Akredytowane Laboratorium badawcze

Jesteśmy akredytowanym laboratorium badawczym, zajmującym się badaniami pól elektromagnetycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ludzi i środowiska.

Laboratorium „IMPULS” opiera swoją działalność na wiedzy, doświadczeniu i wykorzystaniu najnowszych technik i technologii w dziedzinie ochrony przed polami elektromagnetycznymi.

Laboratorium nasze wykonuje pomiary i badania pól elektromagnetycznych wokół takich instalacji jak:

urządzenia przemysłowe

stacje bazowe telefonii komórkowej

urządzenia medyczne

nadajniki radiowo telewizyjne

urządzenia telekomunikacyjne

nadajniki krótkofalowe

Laboratorium Impuls

Naszą misją jest dostarczanie rzetelnych informacji pozwalających wiarygodnie oceniać
zagrożenia zdrowia i środowiska powodowane wytwarzaniem i emisją pola elektromagnetycznego.

Dzięki naszej rzetelności otrzymaliśmy pozytywne opinie w badaniach satysfakcji naszych klientów.

Prowadzimy profesjonalną praktykę poprzez kontrolę dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku pracy i ogólnym, w otoczeniu urządzeń i instalacji wytwarzających takie pola oraz porównywanie otrzymanych wyników pomiarów z wartościami dopuszczalnymi dla parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych określonych aktualnymi wymaganiami prawnymi.

Posiadane umiejętności nabyliśmy systematycznie uczestnicząc w szkoleniach, pozwalają nam one na wykonanie wszystkich zadań koniecznych do funkcjonowania akredytowanego Laboratorium.

Laboratorium nasze wykonało pomiary na różnych obiektach i typach stacji.

Po wykonaniu pomiarów klient otrzymuje sprawozdanie z wykonanych pomiarów, w zakresie objętym akredytacją.

Skontaktuj się z Nami

Impuls Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna

ul. Altanowa 24/5
85-790 Bydgoszcz

zadzwoń

+48 606 486 149
+48 601 631 588

napisz

biuro@impulslaboratorium.eu

Napisz wiadomość